Entrega de diplomas a alumnos becarios en nivel de suficiencia A1, alumnos en nivel de suficiencia B2